I LOVE YOU FOR EVER

عکس و متن عاشقانه

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | پروفایل | قالب وبلاگ

ﻫﻤﯿـــــــــــــﺸﻪ ﺍﺯ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺁﺩﻣﺎ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﻦ : ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ …

ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯﺵ ﻣﯿﺮﺳﯽ: ﭼﺮﺍ ﺳﺮﺍﻏﯽ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﯼ؟
ﻣﯿﮕـــــــﻪ : ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ … ﺩﻧﯿﺎ ﺩﻭ ﺭﻭﺯﻩ !
ﻣﯿﮕﯽ :ﭼﺮﺍ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ؟
ﻣﯿﮕﻪ : ﻣﻘﺼﺪ ﺧﺎﮐﻪ !
ﺍﻣﺎ ﻏﻢ ﻭ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﺷﻮ ﭘﺸﺖ ﻧﻘﺎﺏ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗﯿﺎﺵ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯿﮑﻨﻪ …!
ﻣﯿﺴﻮﺯﻩ … ﻭﻟﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﺑـــــــﯽ ﺧﯿـــــﺎﻝ !
ﻋﺎﺷﻘﻪ … ﻭﻟﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﺑـــــــﯽ ﺧــــــﯿﺎﻝ !
ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﯿﺎﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﺍﺯﺕ ﺣﻼﻟﯿﺖ ﻣﯿﻄﻠﺒﻪ
ﻣﯿﭙﺮﺳﯽ : ﭼﺮﺍ؟
ﻣﯿﮕﻪ : ﺁﺩﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻓـــــﺮﺩﺍﺵ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺭﻩ …
ﺑﺮﯾﺪﻩ … ﻭﻟﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ !
ﺗﺎ ﺣﻼﻟﺶ ﻧﮑﻨﯽ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺳﺮﺕ ﺑﺮﻧﻤﯿﺪﺍﺭﻩ ﻭ ﺗﻮ ﺗﻮ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﮕﯽ
“ﺁﺧﻪ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﮑﺮﺩﯼ . ﺍﯾﻦ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻮ ﺣﻼﻝ ﮐﻨﯽ ”
ﺍﯾﻦ ﺟﻮﺭ ﺁﺩﻣﺎ ﻋﺎﺷﻘﻦ …
ﺍﺯ ﻣﺪﻝ ﻋﺎﺷﻘﺎﯼ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ !
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺩﯾﺪﻥ …
ﺍﯾﻨﺎ ﻓﺮﺷﺘﻦ …
ﺗــــــــــﻮﺭﻭ خــــــﺪﺍ ﺍﮔﻪ ﺑﺎﻫﺎﺷﻮﻥ ﻣﯿﺮﯾﺪ ﺗﻮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺫﯾﺘﺸﻮﻥ ﻧﮑﻨﯿﺪ …
ﺗﻨﻬﺎﺷﻮﻥ ﻧﺬﺍﺭﯾﺪ …ﺩﺍﻏﻮﻥ ﻣﯿﺸﻦ!

چهارشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۴ 17:54 |- sahel -|

برای خود مـــ ـــــ ــــردی شده ام
بــ ـــ ــی صدا گریه می کنم این روز ها


در سکوتی سخـ ــــ ـــ ـت...


ای دنیــ ـــ ــــ ـا مواظبم باش؛


قلبم هنــ ــــ ــ ـوز


دختــ ــــ ـــ ـرانه می تپد... 

 

 

چهارشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۴ 17:48 |- sahel -|

سهراب گفت:" زیرباران باید رفت... 

 

چشمها را باید شست... جور دیگر باید دید "

 

چشمها راشستم باز همان را دیدم

 

جز دو رنگی و دروغ

 

جز غم و غصه و تلخی هیچ به چشمم نرسید.

 

پس چه شد آن همه توصیف قشنگت سهراب.

 

دورهء تلخ فریب

 

دورهء رنگ سیاهی ایست سهراب.

 

دورهء این همه نامردی هاست.

 

تو اگرمیدانستی!

 

دل آسمان هم از دست بشر می گرید؟

 

باز سر می دادی زیر باران باید رفت؟

چهارشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۴ 17:42 |- sahel -|

رفیق ﺍﻭﻣــــــﺪﮮ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ💔
ﺍﻯ ﺟﺎﻧـــﻢ چہ ﺧﻮﺵ تیپےﺗﻮ😍
چه مشکی بهت میاد 😍
ﻧﻴﮕﺎ ﺩﺳﺘــــــہ ﮔﻠﺸﻮ😍
ﺧﻮﺩﺕ ﮔﻠــــﮯ رفیق😍
ﺧﻴﻠﮯ ﻣﻨﺘﻈﺮﺕ ﺑﻮﺩﻣﺎ😢
ﻳﮑﻤـــﮯ ﺩﻳﺮ ﺍﻭﻣﺪﮮ😞
ﻭﻟﮯ ﺑﺎﺯﻡ ﻗﺒﻮلہ😘
ﻣﺮﺳﮯ ڪہ ﺍﻭﻣﺪﮮ😍
ﻧﮕﺎ ﭼﺸﻤﺎﺷــــﻮ ﺍے ﺟﺎﻥ😞
ﮔﺮیہ ﮐﻨﮯ چہ ﺯﺷﺖ ﻣﻴﺸﮯ رفیق😫
مگہ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﺩﻭﺱ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﺷڪا ﺗــــﻮ ﺑﺒﻴﻨﻢ😢
ﮔﺮیہ ﻧڪـﻦ ﺩیگہ😢😢
ﺭﺍﺳﺘﮯ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮﻣـــ باحالہ؟!😥💔💔

♦️بــِرِسہ اون روزے ڪہ دوستام عَڪس سِلفے بگیرَڹ سر مزارم زیرِش بنویسَڹ ♦️
هــــَمیڹ الان یهویــــے

شنبه دهم بهمن ۱۳۹۴ 21:8 |- sahel -|

بیمارستان...✔️✘✔️
اطاق عمل...✔️✘✔️
شوک...✔️✘✔️
خط صاف...✔️✘✔️
شوک...✔️✘✔️
یه خط صاف...✔️✘✔️
یه بوق ممتد...✔️✘✔️
یه ملافه ی سفید...✔️✘✔️
سردخونه...✔️✘✔️
قبرستون...✔️✘✔️
سر خاک...✔️✘✔️
صدا...✔️✘
اشک...✔️✘✔️
جیغ...✔️✘✔️
گریه...✔️✘✔️
پایان نفس کشیدنم
پایان میدهد به تمام شیطنت هایم .!!
#اون موقع میشم عزیزدل همه...#
×میشم قسم رفیقام×#  

شنبه دهم بهمن ۱۳۹۴ 21:6 |- sahel -|

وقتی پروانه ای در تاری بیفتد که عنکبوتش سیر است


تازه قصه آغاز شده است


دیگر نه میتواند پرواز کندنه بمیرد


این قصه ی عشق است

شنبه دهم بهمن ۱۳۹۴ 21:3 |- sahel -|

چرا یوسف شوم؟ اینجا مگر یوسف بها دارد؟
 چرا موسی شوم؟ اینجا که هر کوری عصا دارد

 خوشی ، مستی ، پریشانی ، غم و حسرت ، پشیمانی
بگو گیسویت از این پس برای من چه ها دارد؟

 نپرس از من چرا در زندگی اینقدر تنهایم؟

 که تنها بودنم یک قصه ی بی انتها دارد

شنبه دهم بهمن ۱۳۹۴ 21:2 |- sahel -|

نباید شیشه را با سنـــــــــگ بازی داد !
نباید مست را در حال ِ مستــــــی . . .
دست ِ قاضـــــــــی داد !
نباید بی تفاوت !
چتر ماتـــــــــــــــــم را . . .
به دست ِ خیــــــــــــــــس باران داد !
کبوترها که جز پرواز ، آزادی نمی خواهند !

نباید در حصار میـــــــــــــله ها
با دانه ی گنــــــدم . . . به او تعلیم مانـــــــــــدن داد

شنبه دهم بهمن ۱۳۹۴ 21:0 |- sahel -|

 ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺼﺎﺣﺒﺖ ﻧﻤﯽ ﺟﻨﮕﻢ
ﺍﺣﺎﻃﻪ ﺍﺕ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﻮﯼ!
خودت میدانی که نمی توانم
ولی…
ﻋﺸﻖ ﺗﻤﻠﮏ ﻧﯿﺴﺖ، ﺗﻌﻠﻖ ﺍﺳﺖ!
تعلق دو ذهن
دو قلب
و اگر…
اﮔﺮ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﻤﺎﻧﯽ
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪﻥ، ﺑﺎ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻢ

چهارشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۴ 20:26 |- sahel -|

میــــــــخــــــــــــــامـ 😆
 
         مــــــــــــــردونــــــــــــــھِ  💪
پــــــایِ   
 
یھ مَــــــــــــرد👫
                          وایـــــــسَـــــــــــمـ💏💕

چهارشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۴ 20:21 |- sahel -|

این چشم های توست
که هر بار می خواهد
شعری تازه
از رویاهای من بدزدد
این بار اعتراف تازه ایی برایت آوردم
نام من
جای چشم های تو را
زیر تمام شعر هایم تصاحب کرده است!

چهارشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۴ 20:19 |- sahel -|

هر شب


چشمهایم را می بندم


دستهایم را باز می کنم


و حضور ناگهانی ات را آرزو می کنم...


آدم عاشق که باشد


به غول چراغ جادو هم


ایمان می آورد!

چهارشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۴ 20:18 |- sahel -|

ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺵ!

ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺷﺖ...

ﻟﺠﻢ ﻫﻢ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ…

ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻢ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻓﺤﺶ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ…!!!!

 

سه شنبه ششم بهمن ۱۳۹۴ 22:46 |- sahel -|

ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺩﻟﺖ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﮐﻪ …
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﯽ ..
ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺩﻟﺖ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﯽ ﺩﻭﺳـــﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ..
ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺩﻟﺖ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﻓﺪﺍ ﮐﻨﯽ ..
ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻠﻘﺖ ﮐﺴﯽ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮﺩﯼ؟
ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﮕﻦ ﻋﺸــــــــــﻖ
ﺣـــــﺲ ﻗﺸﻨﮕﯿﻪ ! ﻣﮕﻪ ﻧﻪ؟

سه شنبه ششم بهمن ۱۳۹۴ 22:44 |- sahel -|

صدای شکستنت را هیچ کس نمی شنود.
اینجا آدم هایش ناشنوایند....
اینجا به جرم شکستن
زیر پا می گذارندت...
بنویس ,درد هایت را, غم هایت را ........
بنویس .
وجدان تقدیر همیشه
خواب است....بدرد نمی آید.....
اینجا فقط کلمات بیدارند.....
واژه ها عاشق اند....
بنویس از دلت.....
تا واژه ها عاشقانه زخم هایت را مرحم شوند.
نترس.......
وفای نوشته ها بیشتر از آدم هاست.

شنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۴ 20:53 |- sahel -|

خــــــــــودت را
 به هيچ زبـــــاني...
 براي كســـــي...
 ترجـــــمه نكن...
 آن كس كه دوســـــتت دارد...
 بايد همه آنچه كه هســـــتي را...
 از لا به لاي حـــــرف هاي نگفته ات...
 از عمق نگاه ســـــاده ات از...
 حس دستـــــهاي مهربانت بفهمد...
آدمها را از روی عکـــــس هایشان نشناسید…
آدمها ازبی حوصلـــــگی هایشان…
ازخستـــــگی هایشان…
ازدلتنـــــگی ها…
ازغـــــصه هايشان…
عـــــکس نمی گیرند!

شنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۴ 20:52 |- sahel -|

یہ #وقتایے ڪہ
#دلم میگیره
#گریہ نمیڪنم
یہ #لبخند ڪش دار تلخ میزنم
با #موهام ور میرم
#بغضمو میخورم
ڪہ یہ وقت #اشڪ نشہ
بعد پامیشم #خودمو تو آینہ نگاه میڪنم
یہ #لبخند دیگہ تحویل خودم میدم
بعدشم یہ #چایے تلخ میریزم
تو #دلم میگم
#زندگے قشنگہ
#آروم باش...

جمعه بیست و پنجم دی ۱۳۹۴ 20:2 |- sahel -|

دیگر از هر چیز دو نفره ای
متنفرم!

قبل از تو
می دانستم یک نفرم.
باکی هم نبود.

بعد از تو فهمیدم
دیگر دو نفر نیستیم...
و این یعنی ترس از تنهایی!
 دیگر از هر چیز دو نفره ای
متنفرم!

قبل از تو
می دانستم یک نفرم.
باکی هم نبود.

بعد از تو فهمیدم
دیگر دو نفر نیستیم...
و این یعنی ترس از تنهایی!

جمعه بیست و پنجم دی ۱۳۹۴ 19:59 |- sahel -|

اااا❤️: مـــــــــــــــــــــــــــــــﻦ ..؟ ! ﭼﻪ ﺩﻭﺣﺮﻓﯿﻪ ﻭﺳــــــــــــــﻮﺳﻪ ﺍﻧﮕﯿﺰﯾﺴﺖ ..... ﺍﯾﻦ ﻣﻦ ! ﻧﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﻢ ، ﻧﻪ ﻣﻬـﺮﺑﺎﻧﻢ .... ﻧﻪ ﻋـﺎﺷﻖ ﻭ ﻧﻪ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﻧﮕﺎﻫﯽ !... ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﻫﺴــــــــــــــــــــﺘﻢ ... ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺩﻡ ! ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﻡ ! ﺻـــــــــــــــــــــــــــﺒﻮﺭﻡ ﻭ ﻋﺠﻮﻝ !! ﺳﻨﮕﯿﻦ ... ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ... ﻣـــــــــــــــــﻐﺮﻭﺭ ... ﻟﺞﺑﺎﺯ .... ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺑﯽ ﺣﻮﺻـــــــــــــــــﻠﮕی ﺯﯾــــــــــﺎﺩ !!! ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﭼـــــــــــــــﻬﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺭﻧﮓ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﯽ- ﻧﻪ ﺳﯿـــــــــــــــــــــــﺮﺕ ﺁﺩﻣﯽ - ﻫﯿـــــــــــــــــــــــــــﭻ ﻧﺪﺍﺭﻡ . ﺭﺍﻫـــــــــــــﺖ ﺭﺍ ﺑﮕﯿــﺮ ﻭ ﺑـــــــﺮﻭ ﺣﻮﺍﻟﯽ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻤﻨــــﻮﻉ ﺍﺳﺖ !!!!

شنبه نوزدهم دی ۱۳۹۴ 11:33 |- sahel -|


دريالب ساحل را،هرثانيه مى بوسد
اين سنت اوعشقست،عشقى كه نمى پوسد
من قطره بارانم،کافیست تودریاشی؟؟!
ساحل پرتنهاي ست،عشقست اگرباشى!

شنبه نوزدهم دی ۱۳۹۴ 11:24 |- sahel -|

Design: Bia2skin.ir